Put Republike 12, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, tel: +385(0)20 436 602, fax: +385(0)20 436 601

e-mail: pro-krecak@du.t-com.hr

Hrvatski
English
Deutch

nekretnine pro-krečak

početna stranica  

o nama  

kontakti  

atraktivna ponuda  

ponuda nekretnina

Mjesto:

Vrsta nekretnine:

Površina (m2):ponuda na vašem e-mailu

postanite korisnik  

property management

property management  

usluge  

yacht charter

jedrilice  

motorni brodovi  

gumenjaci  

informacije

republika hrvatska  

grad zagreb  

grad dubrovnik  

oglasni prostor

naši oglasi  

vaša ponuda i potražnja  

zakonske odredbe

nekretnine i graditeljstvo  

porezi  

zakoni o nekretninama i graditeljstvu


-

Ustav Republike Hrvatske “N.N.” br. 41/01

-

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, “N.N.” br. 91/96 , (ukinut članak 371.), “N.N.” br. 137/99-Odluka USRH , “N.N.” br. 22/00-Odluka USRH , “N.N.” br. 73/00 , “N.N.” br. 114/01

-

Uredba o održavanju zgrada, “N.N.” br. 64/97

-

Zakon o zemljišnim knjigama, “N.N.” br. 91/96 (ukinut članak 225.), “N.N.” br. 137/99-Odluka USRH , “N.N.” br. 114/01

-

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik), “N.N.” br. 81/97 , “N.N.” br. 109/02 , “N.N.” br. 123/02 , “N.N.” br. 153/02

-

Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora, “N.N.” br. 42/91 , “N.N.” br. 16/94

-

Zakon o najmu stanova, “N.N.” br. 91/96 , “N.N.” br. 48/98 , “N.N.” br. 66/98-Odluka USRH (ukinute su odredbe čl. 21. st. 2., čl. 31. st. 2. podst. 3., čl. 39. i čl. 40. st. 2.)

-

Zakon o zakupu poslovnog prostora, “N.N.” br. 91/96 ,   “N.N.” br. 124/97

-

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (denacionalizacija), “N.N.” br. 92/96 , “N.N.” br. 39/99 , “N.N.” br. 42/99-Odluka USRH , “N.N.” br. 92/99 , “N.N.” br. 43/00-Odluka USRH , “N.N.” br. 131/00-Odluka USRH , “N.N.” br. 27/01 , “N.N.” br. 34/01-Odluka USRH , “N.N.” br. 65/01-Odluka USRH , “N.N.” br. 118/01-Odluka USRH , “N.N.” br. 80/02 , “N.N.” br. 81/02

-

Zakon o nasljeđivanju, “SL SFRJ” br. 42/65, 44/65, 47/65, “N.N.” br. 52/71,   “N.N.” br. 47/78, “N.N.” br. 56/00-Odluka USRH

-

Zakon o obveznim odnosima, “SL SFRJ” br. 29/78, 39/85, 46/85, “N.N.” br. 53/91 , “N.N.” br. 73/91 , “N.N.” br. 111/93 , “N.N.” br. 3/94 , “N.N.” br. 107/95 , “N.N.” br. 7/96 , “N.N.” br. 91/96 ,   “N.N.” br. 112/99 , “N.N.” br. 88/01

-

Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova “N.N.” br. 92/02 (pročišćeni tekst)

-

Uredba o Agenciji za za pravni promet i posredovanje nekretninama, “N.N.” br. 45/97 , “N.N.” br. 63/97 , “N.N.” br. 65/99 , “N.N.” br. 132/02

-

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina "N.N." br. 128/99

-

Pravilnik o katastru zemljišta, “N.N.” br. 28/00

-

Zakon o geodetskoj izmjeri i katastru zemljišta, “N.N.” br. 16/74 , “N.N.” br. 10/78 , “N.N.” br. 51/89 , “N.N.” br. 19/90 , “N.N.” br. 26/93

-

Zakon o sprječavanju pranja novca, “N.N.” br. 69/97 , “N.N.” br. 106/97 , “N.N.” br. 67/01 , “N.N.” br. 114/01

-

Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka, “N.N.” br. 114/97

-

Zakon o porezu na promet nekretnina - "N.N." br. 69/97 , “N.N.” br. 153/02

-

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina - "N.N." br. 28/01

-

Zakon o privremenom korištenju stanova “N.N.” br. 66/91

-

Obiteljski zakon, “N.N.” br. 162/98

-

Ovršni zakon, “N.N.” br. 57/96 , “N.N.” br. 29/99 , “N.N.” br. 42/00-Odluka USRH

-

Zakon o javnom bilježništvu, “N.N.” br. 78/93 , “N.N.” br. 29/94 , “N.N.” br. 162/98

-

Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske, “N.N.” br. 36/91

-

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, “N.N.” br. 43/92 , “N.N.” br. 69/92 , “N.N.” br. 25/93, “N.N.” br. 48/93 , “N.N.” br. 2/94, “N.N.” br. 44/94 , “N.N.” br. 47/94 , “N.N.” br. 58/95 ,    “N.N.” br. 11/96 , “N.N.” br. 11/97-Odluka USRH , “N.N.” br. 68/98 , “N.N.” br. 96/99 , “N.N.” br. 94/01

-

Uredba o produljenju roka iz članka 8. Stavka 1 Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo – “N.N.” br. 120/00 , “N.N.” br. 94/01 , “N.N.” br. 78/02

-

Uredba o produljenju rokova iz čl. 9. i čl. 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, “N.N.” br. 163/98

-

Uputstvo za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, “N.N.” br. 46/92 , “N.N.” br. 49/92

-

Odluka o zabrani dodjele stanarskog prava, “N.N.” br. 104/95

-

Zakon o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, “N.N.” br. 53/90 , “N.N.” br. 61/91 , “N.N.” br. 25/93 , “N.N.” br. 70/93

-

Zakon o gradnji, “N.N.” br. 52/99 , “N.N.” br. 75/99 , “N.N.” br. 117/01

-

Podatak o prosječnim troškovima gradnje m 3 etalonske građevine u RH – “N.N.” br. 4/00

-

Zakon o izvlaštenju, “N.N.” br. 9/94 , “N.N.” br. 35/94 , “ N.N.” br. 112/00-Odluka USRH , “N.N.” br. 114/01

-

Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, “N.N.” br. 6/00

-

Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, “N.N.” br. 40/97

-

Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine – “N.N. br. 120/00

-

Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, “N.N.” br. 89/95 , “N.N.” br. 15/98

-

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriju RH pravnih osoba sa sjedištem u R Sloveniji, R. Makedoniji i Bosni i Hercegovini – “N.N.” br. 46/00

-

Zakon o prostornom uređenju – “N.N.” br. 30/94 , “N.N.” br. 68/98 , “N.N.” br. 61/00 , “N.N.” br. 32/02

-

Zakon o poljoprivrednom zemljištu “N.N.” br. 66/01 , “N.N.” br. 87/02

-

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji “N.N.” br. 109/01

-

Podatak o etalonskoj cijeni građenja – “N.N.” br. 1/02

-

Odluka o vrijednosti etalonskog stana u 2002. g. “N.N.” br. 56/02